از پدرم پرسيدم كه اگر جاي حضرت ابراهيم بود، او هم مرا قرباني ميكرد؟؟

گفت من براي محافظت از تو با خدا هم مي‌جنگيدم….

Advertisements