دوستاني كه رمز قسمت قبل رو داشتن به قسمت عددي هفت تا اضافه كنن بعد شش تا كم كنن!!!! از الان هم بگم كه شرمنده دوستان نشم من فقط به كسايي پسورد ميدم كه يا وبلاگ داشته باشن يا قبلا هم برام كامنت گذاشته باشن… موضوع مهمي هم ننوشتم چيزي از دست نميدين!!! پيشاپيش از همكاريتون متشكرم!!!

Advertisements